Salmene 25:2

Salmene 25:2 NB

Min Gud, til deg setter jeg min lit. La meg ikke bli til skamme. La ikke mine fiender triumfere over meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del