Salmene 25:15

Salmene 25:15 NB

Mine øyne er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del