Salmene 25:12

Salmene 25:12 NB

Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del