Salmene 25:11

Salmene 25:11 NB

For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning! For den er stor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del