Salmene 24:5

Salmene 24:5 NB

Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del