Salmene 24:3

Salmene 24:3 NB

Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del