Salmene 24:2

Salmene 24:2 NB

For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del