Salmene 24:1

Salmene 24:1 NB

Av David. En salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 24:1

Del