Salmene 23:4

Salmene 23:4 NB

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 23:4

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 23:4