Salmene 23:1

Salmene 23:1 NB

En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 23:1

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 23:1