Salmene 20:2

Salmene 20:2 NB

Måtte Herren bønnhøre deg på nødens dag, må Jakobs Guds navn opphøye deg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del