Salmene 20:10

Salmene 20:10 NB

Frels, Herre! Kongen bønnhøre oss på den dagen vi roper!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del