Salmene 2:8

Salmene 2:8 NB

Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del