Salmene 2:4

Salmene 2:4 NB

Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del