Salmene 2:3

Salmene 2:3 NB

La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del