Salmene 2:2

Salmene 2:2 NB

Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede
NB: Norsk Bibel 88/07
Del