Salmene 2:11

Salmene 2:11 NB

Tjen Herren med frykt, og juble med beven!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 2:11

Del