Salmene 2:10

Salmene 2:10 NB

Og nå, dere konger! Gå viselig fram! La dere advare, dere herskere på jorden!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del