Salmene 17:8

Salmene 17:8 NB

Vokt meg som din øyensten! Skjul meg under dine vingers skygge
NB: Norsk Bibel 88/07
Del