Salmene 17:5

Salmene 17:5 NB

Mine skritt holdt fast ved dine fotspor, mine skritt ble ikke ustøe.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del