Salmene 17:2

Salmene 17:2 NB

La min frifinnelsesdom gå ut fra ditt åsyn. La dine øyne se hva som er rett.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del