Salmene 17:12

Salmene 17:12 NB

Han er lik en løve som er ivrig etter å fortære, en ungløve som ligger på lur på sitt gjemmested.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del