Salmene 17:11

Salmene 17:11 NB

Nå omringer de meg hvor vi går. De tar sikte på å slå meg til jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del