Salmene 150:4

Salmene 150:4 NB

Lov ham med tamburin og dans, lov ham med strengelek og fløyte!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del