Salmene 150:3

Salmene 150:3 NB

Lov ham med tone fra horn, lov ham med harpe og sitar!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del