Salmene 146:9

Salmene 146:9 NB

Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del