Salmene 146:8

Salmene 146:8 NB

Herren åpner de blindes øyne, Herren reiser opp de nedbøyde, Herren elsker de rettferdige
NB: Norsk Bibel 88/07
Del