Salmene 146:7

Salmene 146:7 NB

Han hjelper de undertrykte så de får rett, han gir de hungrende brød. Herren løser de bundne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del