Salmene 146:6

Salmene 146:6 NB

han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del