Salmene 146:5

Salmene 146:5 NB

Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud
NB: Norsk Bibel 88/07
Del