Salmene 146:4

Salmene 146:4 NB

Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. Samme dag er det forbi med hans planer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del