Salmene 146:3

Salmene 146:3 NB

Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 146:3