Salmene 146:10

Salmene 146:10 NB

Herren skal være konge til evig tid, din Gud fra slekt til slekt, Sion. Halleluja!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del