Salmene 144:9

Salmene 144:9 NB

Gud, en ny sang vil jeg synge for deg, med tistrenget harpe vil jeg lovsynge deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del