Salmene 144:6

Salmene 144:6 NB

La lynet blinke og spre dem, send dine piler og skrem dem!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del