Salmene 144:14

Salmene 144:14 NB

La vårt storfe bære uten uhell og uten tap. La det ikke være klageskrik på våre gater.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del