Salmene 144:10

Salmene 144:10 NB

Du gir konger frelse. Du er den som redder David, din tjener, fra det onde sverd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del