Salmene 144:1

Salmene 144:1 NB

Av David. Lovet være Herren, min klippe, han som lærer opp mine hender til strid, mine fingrer til krig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del