Salmene 143:5

Salmene 143:5 NB

Jeg minnes de gamle dager. Jeg tenker på alt ditt verk, jeg grunner på dine henders gjerning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:5