Salmene 143:11

Salmene 143:11 NB

For ditt navns skyld, Herre, vil du holde meg i live. I din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengselen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:11