Salmene 143:10

Salmene 143:10 NB

Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud! Må din gode Ånd lede meg på jevnt land!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 143:10

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:10