Salmene 143:1

Salmene 143:1 NB

En salme av David. Herre, hør min bønn! Vend øret til mine inderlige bønner. Svar meg i din trofasthet, i din rettferdighet!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:1