Salmene 142:3

Salmene 142:3 NB

Jeg utøser min sorg for hans åsyn. Jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del