Salmene 141:7

Salmene 141:7 NB

Som når en pløyer og velter opp jorden, slik ligger våre ben spredt ved dødsrikets port.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del