Salmene 141:1

Salmene 141:1 NB

En salme av David. Herre, jeg kaller på deg, skynd deg til meg! Vend øret til min røst når jeg roper til deg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del