Salmene 140:8

Salmene 140:8 NB

Herren, Israels Gud, er min frelses styrke, du dekker mitt hode på våpengnyets dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del