Salmene 140:7

Salmene 140:7 NB

Jeg sier til Herren: Du er min Gud! Herre, vend øret til mine inderlige bønners røst!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del