Salmene 140:6

Salmene 140:6 NB

De overmodige har satt skjulte feller for meg, de har spent ut rep og lagt ut garn ved siden av veien, og satt snarer for meg. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del