Salmene 140:14

Salmene 140:14 NB

Ja, de rettferdige skal prise ditt navn, de oppriktige skal bo for ditt åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del