Salmene 140:12

Salmene 140:12 NB

En bakvasker skal ikke bli stående i landet. Med slag på slag skal en jage den mannen som gjør ugudelig vold.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del